امروز چهارشنبه, 01 بهمن 1399 - Wed 01 20 2021

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

.

آسفالت معابر جدید وافزایش محدوده و سطح خدماتی شهرداری، افزایش محدوده خدمات رسانی را در پی داشته است

مهدی یوسفی مقدم ، مسئول واحد خدمات شهر شهرداری بردسکن، گفت: آسفالت شدن بیش از110 کوچه و معبر جدید، باعث افزایش محدوده ای شده است که نیروهای واحد خدمات شهر خدمت رسانی می کنند.

وی افزود، افزایش محدوده خدماتی از یکطرف و از دیگر سوی، بازنشستگی حدود10نفر از پاکبانان عزیز و زحمتکش این واحد در طی4سال اخیر و همچنین عدم صدور مجوز بکارگیری نیروی جدید، عواملی هستند که قدری خدمت رسانی را با مشکل همراه کرده است. لذا ضمن عذرخواهی از همه شهروندان عزیز بخاطر برخی مشکلات ناخواسته ای که گاهاً پیش می آید، با توجه به شروع فصل برگ ریزان، از همین جا از همه همشهریان عزیز تقاضامندم تا پاکبانان عزیز را که همچون برادران شما هستند و واقعا لحظه ای آرام و قرار ندارند، کمک نمایند و تا آنجا که برایشان مقدور است، بویژه با گذاشتن بموقع و سر ساعت زباله های خود در شب هایی که نوبت منطقه آن ها می باشد، در خارج و جلوی منازل و نیز گذاشتن زباله ها (در غیر از زمان جمع آوری اعلام شده) در داخل باکس های بزرگ زباله که در برخی نقاط شهر جاگذاری شده است، یاریگر این قشر زحمتکش و مهربان باشند.

ساعات جمع آوری زباله در 6ماه اول سال ساعت 21

ساعات جمع آوری زباله در 6ماه دوم سال ساعت20

شهر خوب را شهروند خوب می سازد.

طراحی سایت : وبکــاری