امروز پنج شنبه, 26 مهر 1397 - Thu 10 18 2018

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

پایش و ارزیابی پرسنل آتش نشانی شهرداری بردسکن توسط کمیته تخصصی پایش استانداری

طی ارزیابی در تاریخ 8/5/96 از ایستگاه و پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بردسکن انجام گرفت، کارشناسان محترم استانداری وضعیت ایستگاه مذکور را بسیار مطلوب و قابل تبدیل به ایستگاه پایلوت و نمونه ذکر نمودند.

طراحی سایت : وبکــاری