امروز سه شنبه, 29 خرداد 1397 - Wed 06 20 2018

منو

انتصاب جناب آقای مهندس مدیح به عنوان شهردار بردسکن از سوی استاندار محترم استان خرسان رضوی

با توجه به پیشنهاد شماره 853 مورخ 96/6/7 شورای اسلامی شهر بردسکن و به موجب این حکم جناب مهندس محمد حسین مدیح به عنوان شهردار بردسکن منصوب گردید.

طراحی سایت : وبکــاری