امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396 - Wed 02 21 2018

منو

بازدید شهردار از دوایر و قسمتهای مختلف شهرداری

 مهندس مدیح در دومین روز کاری خود از قسمتهای مختلف شهرداری بصورت سرزده بازدید به عمل آورد و با پرسنل در خصوص حوزه کاری ایشان گفتگویی کوتاه داشت.

 

طراحی سایت : وبکــاری