امروز شنبه, 02 تیر 1397 - Sat 06 23 2018

منو

دومین جلسه بازدید میدانی کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر بردسکن

اعضای محترم کمیسیون عمران  و شهرسازی شورای اسلامی شهر بردسکن، ب در دومین جلسه خود از منطقه ثامن و مسکن مهر بازدید کردند. در حین بازدید های صورت گرفته، اعضای محترم بهمراه عده ای از شهروندان عزیز، به بیان نظرات، ایده ها و بررسی مشکلات موجود و همچنین ارائه راهکارهای مناسب پرداختند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بردسکن

طراحی سایت : وبکــاری