امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

حضور تیم عملیاتی آتش نشانی بردسکن به مسابقات استانی

حضور تیم عملیاتی آتش نشانی بردسکن به مسابقات استانی خراسان رضوی وانتخابی کشوری.نیشابور_۳۰بهمن۹۶

 

کسب مقام چهارم استان و کاپ اخلاق توسط تیم عملیاتی اداره آتش نشانی بردسکن در مسابقات آتش نشانان استان دراولین حضورخود

 

طراحی سایت : وبکــاری