امروز شنبه, 29 دی 1397 - Sat 01 19 2019

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

بازدید و عملیات سطح شهر

رنگ آمیزی المانهای قدیمی جهت بهره برداری مجدد_۴اسفند۹۶

کاشت گل در باکس های فضای سبز نقاط مختلف شهر درراستای طرح استقبال از بهار_۴اسفند۹۶

تولید گل ها و نهال های گلداردر راستای طرح استقبال از بهار_۴اسفند۹۶

بازدید از پروژه های عمرانی-پیاده رو خانواده-5اسفند96

آغاز نمایشگاه صنایع دستی بانوان و بازدید دراولین روزبرپایی_۶اسفند۹۶

جلسه اعضای کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری درمحل دفترشهردار_۶اسفند۹۶

آماده باش و انجام چندمورد عملیات آب افتادگی در سطح شهر از ساعت 16 توسط نیروهای زحمتکش واحد خدمات_۶اسفند۹۶

آماده سازی وتسطیح میدان مرکزی جهت کاشت_۸اسفند۹۶

ادامه تکمیل روشنایی مسبر جاده سلامت_۹اسفند۹۶

تعمیر و رنگ آمیزی المانهای قدیمی و آماده سازی جهت طرح استقبال ازبهار_۹اسفند۹۶

طراحی سایت : وبکــاری