امروز چهارشنبه, 24 مرداد 1397 - Wed 08 15 2018

منو

معرفی آقای حسین رجایی به عنوان حراست جدید شهرداری بردسکن

معرفی همکار محترم جناب آقای حسین رجایی بعنوان"حراست"شهرداری و تقدیر از زحمات جناب آقای محمد امین با حضور مدیر کل محترم حراست استانداری جناب آقای پیروز و هیات محترم همراه و پرسنل شهرداری_۲۱فروردین۹۷

طراحی سایت : وبکــاری