امروز پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398 - Thu 04 25 2019

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

شهرداری در نیمه اول آذر97 (قسمت دوم)

پروژه بزرگ پیاده رو خانواده

پیاده رو سازی ابتدای خ عدالت و حاشیه میدان بسیج

پیاده رو سازی خ15خرداد

پیاده رو سلزی و نصب جدول در حاشیه میدان توحید

پیاده روسازی حاشیه میدان بسیج

جلسه شهرداران ترشیز در سازمان شهرداری ها

جمع آوری میله های داخل بلوار مطهری

رسیدگی به فضای سبز آرامستان بهشت رضا

رسیدگی به فضای سبز بلوار شهید فهمیده

رسیدگی به فضای سبز بلوار ولایت

رسیدگی به فضای سبز بهشت رضا

رسیدگی به فضای سبز پارک ثامن

رسیدگی به فضای سبز پارک شهر

رسیدگی به فضای سبز حاشیه پارک شهر

رسیدگی به فضای سبز شهری

رسیدگی

رنگ آمیزی تابلو های شهری

رنگ آمیزی تجهیزات پارک آمنه

عملیات عمرانی در حاشیه میدان بسیج

فعالیت مداوم واحد خدمات شهر

کاشت گل در بلوار ولایت

کاشت گل در حاشیه پارک ثامن

کاشت گل در حاشیه پارک عبادی

کاشت گل در حاشیه پارک عبادی

گلدهی گل های سطح شهر

طراحی سایت : وبکــاری