امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Thu 07 18 2019

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

گوشه ای از فعالیت های شهرداری بردسکن در استقبال از بهار۹۸

اجرای طرح فضای سبز در میدان مرکزی

 

برگزاری دومین جلسه برنامه ریزی جهت نوروز۹۸ ۱۳اسفند۹۸

*من شهرم را دوست دارم* کاشت درخت توسط شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی در روز درختکاری ۱۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* تهیه چادر نماز در نمازخانه پارک ارم در راستای طرح استقبال از بهار۹۸. ۱۶اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی تجهیزات و تاسیسات پارک های سطح شهر در راستای طرح استقبال از بهار۹۸.پارک ارم ۱۶اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المانهای شهری در راستای طرح استقبال از بهار۹۸ ۲۰اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی دیوارها و امحا تبلیغات نامطلوب در راستای طرح استقبال از بهار۹۸ ۲۰اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* اجرای المان ۶ای شهری در آستانه نوروز ۹۸ ۲۳اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به فضای سبز شهری و کاشت درخت در بلوار ولایت و جانبازان شمالی و نقاط مختلف سطح شهر در آستانه نوروز ۹۸ ۲۳اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* اجرای عملیات عمرانی در نقاط مختلف سطح شهر در آستانه نوروز ۹۸ ۲۳اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به فضای سبز شهری و کاشت درخت در بلوار ولایت و جانبازان شمالی و نقاط مختلف سطح شهر در آستانه نوروز ۹۸ ۲۳اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی مستمر جداول شهریدر آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب تابلوهای راهنمادر آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نظافت گروهی شهر در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی سردیس های شهر در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* اجرای نقاشی های دیواری و دیوار نوشته ها در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* اجرای نقاشی های دیواری در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* کاشت گلهای بهاری در فضای سبز شهری در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* کف سازی ابتدای خ قائم۲۲ در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* آسفالت خیابان های کشاورز۳ و۵و۶ خیابان زهرا طاهری۲و۴ طالقانی۳۸ وفرعی های شهید عصمتی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* کوی شهید باهنردر آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان های شهری و نوروزی در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* کاشت گلهای بهاری در فضای سبز شهری در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* لکه گیری آسفالت نقاط مختلف شهری در آستانه نوروز۹۸ ۲۵اسفند۹۷

قدردانی پرسنل و کارکنان اداری شهرداری به نمایندگی از مجموعه شهرداری از آقای مهندس مدیح شهردار خوب و باصفای شهر در سالروز شهادت شهید باکری و روز شهردار ۲۵اسفند۹۷

استقبال از بهار۹۸ با حرکت کاروان شادی در روزهای پایان سال ۲۶اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به زیبا سازی شهری در آستانه نوروز۹۸ ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به فضای سبز شهری در آستانه نوروز۹۸.حاشیه میدان ایثار ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به فضای سبز شهری در آستانه نوروز۹۸.چهارراه مطهری ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی به فضای سبز شهری در آستانه نوروز۹۸. ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب صندلی در حاشیه پارک خطی خ قائم ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رسیدگی و رفع نقص سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* پیاده روی خانواده شمالی ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* نصب المان بسیجی در بلوار شهدا ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی لاله های پارک ولیعصر عج و تعویض تصاویر شهدای معزز ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* رنگ آمیزی لاله های پارک ولیعصر عج و تعویض تصاویر شهدای معزز ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* حضور شهروندان عزیز در شهرداری جهت عرض تبریک و خداقوت به مهندس مدیح در روز شهردار ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* حضور مهدمهرآرا در شهرداری جهت عرض تبریک و خداقوت به مهندس مدیح در روز شهردار ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* کف سازی ابتدای خ قائم۲۲ و۲۴ ۲۷اسفند۹۷

*من شهرم را دوست دارم* پیاده رو خانواده شمالی ۲۷اسفند۹۷

طراحی سایت : وبکــاری