Logo

گزیده عملکرد نیمه اول اردیبهشت98 به روایت تصویر

اصلاح هندسی ابتدای بلوار امام رضا (ع)

اجرای نقاشی دیواری در پارک گلها

اصلاح پیاده رو خ ولیعصر عج

بزرگداشت روز کارگر و شورا

پیاده رو سازی ضلع شمالی بلوار شهید رجایی

پیاده رو سازی ورودی شرقی شهر

تعویض جداول مسیر دفع آب های سطحی در ابتدای بلوار امام رضا ع

تعویض جداول مسیر دفع آب های سطحی در بلوار شهید مطهری

جمع آوری وسایل بازی غیر استاندارد در پارک ولیعصر عج

رسیدگی به روشنایی فرهنگسرا

رسیدگی به فضای سبز شهری- آرامستان بهشت رضا

سیمانکاری دیوار های پارک گلها

کاشت گل در مخازن گلخانه شهرداری

نظافت گروهی جاده سلامت و بازگشایی مجدد بعد از سیل آخر

نمایی از میدان صاحب الزمان

طراحی و کد نویسی : مجید یوسفی