امروز یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 - Mon 05 21 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 94
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 86
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 90
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 95
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 87
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 87
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 85
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 119
طراحی سایت : وبکــاری