امروز دوشنبه, 28 اسفند 1396 - Mon 03 19 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 53
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 46
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 50
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 49
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 48
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 45
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 46
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 61
طراحی سایت : وبکــاری