امروز پنج شنبه, 28 دی 1396 - Thu 01 18 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 3
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 7
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 6
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 6
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 5
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 5
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 5
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 8
طراحی سایت : وبکــاری