امروز شنبه, 25 ارديبهشت 1400 - Sat 05 15 2021

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 849
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 812
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 856
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 1292
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 830
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 909
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 822
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 1395
طراحی سایت : وبکــاری