امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 119
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 104
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 116
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 122
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 110
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 101
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 105
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 172
طراحی سایت : وبکــاری