Logo

اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو)

به استحضار همشهریان عزیز می رساند :

براساس بخشنامه شماره 55428 مورخ 13/5/93 وزیر محترم  کشور به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) مبنی بر عدالت محوری در جذب تداوم خدمت وارتقاء منابع انسانی وبهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش  منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از نگرش های سلیقه ای وغیر حرفه ای وهمچنین جهت اجرای  برنامه استاندارد سازی و برنامه ریزی سرمایه انسانی و تحول در مدیریت ونظام اداری شهرداریهای کشور ابلاغی که در تاریخ 14/2/93 صادر گردید:

1-  جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها از طریق برگزاری آزمون بصورت پیمانی با اطلاع رسانی قبلی به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد .

2-  باستناد بخشنامه شماره  24856/4/38 – 10/8/96  معاون هماهنگی امور عمرانی بکارگیری  هر گونه نیروی کار جدید تحت هر عنوان(قراردادی-روزمزد و مقاطعه کار) در شهرداریها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ممنوع می باشد.

شهرداری و شورای اسلامی شهر بردسکن

طراحی و کد نویسی : وبکار