امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

سرانه فضای سبز

به طور كلي سرانه فضاي سبز 28 متر مربع  به ازاي هر نفر مي باشد كه به تفكيك سرانه فضاي سبز: پاركهاي عمومي شهري 17 متر مربع به ازاي هرنفر وسرانه فضاي سبز عمومي شهر 11 متر مربع به ازاي هر نفرمي باشد .

طراحی سایت : وبکــاری