امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

فرآيند كنترل جمعيت سگهاي ولگرد در راستاي اطلاع رساني به شهروندان

طرح سه ماهه جمع آوري، باحضور شبکه  دامپزشكي امحاء و دفن می گردد . به طورمعمول در صورت مشاهده سگهاي مريض، جمع آوري و امحاء انجام مي شود. لكن قلاده دار كردن سگ هاي ولگرد و سگ های نگهبان از وظايف شبكه دامپزشكي است.

طراحی سایت : وبکــاری