امروز دوشنبه, 28 اسفند 1396 - Mon 03 19 2018

منو

شيوه نامه ابلاغي مديريت پسماند اطلاع رساني در خصوص نحوه مديريت شهرداري در اين خصوص

در حال بررسي و طراحي و اقدام مي باشد كه با شهرهاي اطراف  به صورت متمركز و تجميع در شهركاشمر انجام خواهد شد

طراحی سایت : وبکــاری