امروز شنبه, 02 تیر 1397 - Sat 06 23 2018

منو

انتشار و اطلاع رساني آموزشهاي شهروندي در حوزه ايمني پسماند ....

برگزاري كلاس آموزشي طب سنتي اسلامي 3 مورد – سری کلاس های آموزش "خانواده پويا" - آموزش ارگونومي در محيط كار – بهداشت خانواده 2 مورد – پدافند غير عامل – آموزشهاي آتشنشاني و اطفاي حريق براي پرسنل ادارات و مهد کودک ها و مدارس سطح شهر –برگزاري جشن هاي متعدد و اجراي پيش پرده هاي آموزشي درخصوص ايمني و پسماند و....

طراحی سایت : وبکــاری