امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

اسامي مسئولين شهرداري به همراه سمت شماره و محل استقرار

شهردار : مهدي هنرور

معاونت : امين اله مقصود

سازمان حمل ونقل و آمار واطلاعات  : حسين عارفي

مسئول واحد ها : امور اداري ( جلال هنرور ) - امور مالي (محمود اسدي ) - عمران (علي گنجي ) - كارپردازي ( علي ثابت زاده ) – خدمات شهر (مهدي يوسفي ) - تاسيسات (رضا حسن نژاد) - ماشين آلات ( سيد صادق اميني ) - فضاي سبز ( زهرا طاهريان مقدم ) - شهرسازي (حسن عاشوري ) - نوسازي ( قاسم شفيعي ) - درآمد ( اميد مختاري ) - حقوقي ( لیلا نخعي) - نقشه برداري( ياسر يوسفي ) - امور فرهنگي (علي افتخاري مقدم) - روابط عمومي  (  عاطفه مهرزاد) - دبيرخانه ( افسانه منظمي ) - گشت ساختماني(مهدی غلامی) - رفع سد معبر( رضا يوسف پور) –آتشنشاني : ( اکبر ابراهیم نژاد)

طراحی سایت : وبکــاری