امروز پنج شنبه, 28 دی 1396 - Thu 01 18 2018

منو

آدرس ساختمانهاي وابسته به شهرداري آدرس شماره تلفن شهرداريهاي مناطق، سازمانها وشركتهاي وابسته و...

ساختمان شوراي اسلامي شهر واقع در خيابان قائم 

پاساژ شهروند واقع دربلوار عدالت

كارگاه موزاييك واقع در ورودي شرقي

پاركينگ موتوري واقع در بلوار قدس

جايگاه CNG  واقع در بلوار قدس 

گلخانه شهرداري واقع در بلوار قدس

كارگاه بلوكه سازي واقع در بلوار ولايت

كارخانه آسفالت واقع در كيلومتر 15 بردسكن – انابد

كشتارگاه واقع در بلوار شهدا ( ورودي غربي )

ميدان دام واقع در بلوار شهدا

پايانه مسافربري واقع در میدان نماز

پنجشنبه بازار واقع درانتهای غربی خيابان شهيد يوسفي

طراحی سایت : وبکــاری