امروز جمعه, 23 آذر 1397 - Fri 12 14 2018

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

حقوقی و املاک

 

1-      اقدام به ثبت اراضي و املاك متعلق به شهرداري در دفاتر رسمي ثبت اسنادو املاك و تثبيت مالكيت شهرداري بر كليه املاك و مستحدثات متعلق  به شهرداري برابر مقررات و تنظيم دفاتر  خاص املاك

2-      پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط  و دفاع از حقوق حقه شهرداري وسازمانهاي وابسته

3-      ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري

4-       اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري

5-      دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري

6-      تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها

7-       شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي

8-       عضويت در گروه املاك و توافق منطقه

9-       تهيه لوايح حقوقي

10-   پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي

11-   پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان

12-   شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي

13-   مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب و مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله

14-   تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد

15-  مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله

16-   تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري

17-  پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي

18-  جواب گويي به ارباب رجوع و پيگيري امور مربوطه

19-  انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار

20-  رسيدگي به پرونده هاي املاك منطقه

21-  بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي بررسي زمين هاي شهرداري

22-  پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك و حقوقي

23-  توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض

24-  تنظيم توافقنامه جهت املاك تملكي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

25-  تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز

26-  انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور

27-  انجام توافقات املاك واقع در طرح واگذاري زمين معوض و يا وجه نقد و غيره

28-  اخذ اسناد براي املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك

29-  اخذ صورت مجلس تفكيكي براي زمينهاي شهرداري كه بايستي تفكيك گردد

30-  پيگيري پرونده هاي ارجاعي به ثبت ، دارايي ، دفتر خانه ، سازمان مسكن و ...

31-  پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك

32-  شناسايي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري

33-   پيگيري تغيير كاربري اراضي متعلق به شهرداري از طريق واحد شهرسازي

34-   پيگيري و تفكيك زمين اشخاص و شهرداري

35-  رسيدگي به املاك اشخاصي كه داراي عقب نشيني ميباشد به هنگام صدور پروانه

36-  تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرحهاي عمران

طراحی سایت : وبکــاری