امروز جمعه, 23 آذر 1397 - Fri 12 14 2018

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

دبيرخانه

1-      ثبت لوايح وكليه نامه وارده و تنظيم و ارائه آنها جهت طرح درجلسات عمومي شوراي شهر و كميسيونهاي فرعي زير مجموعه آن

2-      توزيع مصوبات وصدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداري و ساير ادارات و سازمانهاي مربوطه

3-      تعيين وتنظيم وقت ملاقات با رياست وساير اعضاء شوراي  اسلامی شهر در دفتر خاص

4-      حفظ و نگهداري اسناد واوراق وصورتجلسات و مصوبات شوراي  اسلامی شهر

5-      انجام دعوت از مقامات و مسئولين مختلف جهت شركت در جلسات شوراي اسلامی  شهر در اجراي مصوبات و دستورالعملهاي شوراي مذكور

6-      پيگيري امور بودجه و هزينه هاي  مربوط به اداره و گردش كار شوراي  اسلامی شهر

طراحی سایت : وبکــاری