امروز شنبه, 02 تیر 1397 - Sat 06 23 2018

منو

حوزه حمل ونقل

نرخ مصوب كرايه حمل ونقل مسافر و بار در هر سال

جدول نرخ تصويب شده سال 94 و95 در سايت درج ميگردد.

نقشه هاي خطوط حمل ونقل عمومي درون و برون شهري

 نقشه از ايستگاه ها آماده شده و در سايت درج مي گردد. 

نقشه هاي خطوط حمل ونقل عمومي درون وبرون شهري به همراه نقشه بار ومسافر

تمامي تاكسي ها چرخشي و ميني بوسها طبق نقشه تاييد شده سازمان حمل ونقل اقدام مي نمايند ونقشه در سايت درج مي گردد.

مبلغ دريافتي يارانه بليط در هر سال

مبلغ دريافتي يارانه از طرف اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به حمل و نقل همگانی شهر:  700 هزار تومان كه به دليل نبودن در بردسكن در بخشهاي ديگري هزينه شده

طراحی سایت : وبکــاری